Stawianie ogrodzenia PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Budowa ogrodzenia plastikowe na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Ogrodzenie z Winylu na plot i furtkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski PCV na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenia plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane sztachetki plastykowe na plot i bramę ze sztachet jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak przewidywane plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.